Connect with us

زیبایی

پیشگیری و حذف چین و چروک

Published

on

چین و چروک

چین و چروک

بطورطبیعیهمهبتدریجدچارچینوچروکمیشوند.همراهباافزایشسنفیبرهایلایههایزیرینپوستشکستهشدهوچینوچروکهاپدیدارمیشوند. 
عوامل محیطی مانند نور خورشید و عادات شخصی مانند سیگار کشیدن میتواند این روند را سرعت ببخشد.
حالات چهره که بصورت مداوم استفاده می شوند ، مانند اخم نیز میتواند باعث ایجاد چین و چروک شود.

دلایل ایجاد چین و چروک

همزمان باافزایش سن چینوچروکها بالاخره ظاهر میشوند.چروکنشانهی این است که پوست خاصیت کشسانی خود رااز دستداده است.
دلیل
ایناتفاقمیتواندافزایشسن،بادونورآفتاب،رژیمغذاییناسالم،مصرفسیگار،قلیانویاچندینموردازمواردذکرشدهبطورهمزمانباشد.
امواج ماورای بنفش نور خورشید میتوانند.به داخل پوست نفوذ کرده و کلاژن و سایر ساختارهای پوست را تخریب کند.

راه های پیشگیری از چین و چروک

بهترینراهپیشگیریازچینوچروکحفظسلامتپوستاست.راهکارهایحفظسلامتپوستشاملتغذیهیمناسب،تمیزومرطوبنگهداشتنپوست،پرهیزازمواردآسیب زننده به پوست،مثل آفتابوسیگار کشیدن است.
تغذیه
یسالمبرایداشتنپوستیسالمامریحیاتیاست.استفادهازمیوههاوسبزیهای تازه برای سلامتی پوست امری لازم است.
بهداشت
فردیوهمچنینمصرفمرتبآباصولیکلیدیدرداشتنپوستیسالمهستند.پرهیزازمصرفقلیانوسیگارهمچنیناستفادهیمرتبازکرمهایمرطوبکنندهوکرم های‌ضدآفتاب‌راهم‌نبایدفراموش‌گردد.

درمان چین و چروک

چینوچروکبخشیجداییناپذیرازفرآیندپیرشدنمیباشد.بااینوجودبارژیمغذاییمناسب،مراقبتدرستازپوستودرمانهایپیشرفتهیزیباییمیتوانچینوچروکهاراحذفکرد.
یک متخصص زیبایی میتواند به شکلی موثر سلامت پوست را بهبود ببخشدو چین و چروکها را حذف نماید.

درمانهای زیبایی پوست

تزریقات و پرکننده ها

مواد زیبایی و پرکنندههای تزریقی میتوانند بشکلی موثر چین و چروکها را حذف کنند.مواد زیبایی میتوانند پیدایش چروکها را کم کند و پر کننده ها میتوانند ساختار پوست را بهبود ببخشند.
مزیت اصلی روشهای تزریقی سرعت بالای مشاهده
ی نتایج استو مریض میتواند بلافاصله زندگی عادی خود را از سر بگیرد.

لیفت با امواج ار اف (termage)

در این روش دکتر زیبایی لایه های زیرین پوست را با امواج حرارتی گرم و باعث انقباض آن می شود.
این کار باعث کاهش چین و چروک ها می
شود . این روش نیازی به بستری شدن ندارد .

بوتاکس

تزریق بوتاکس معمولترین عمل زیبایی در دنیا است.در این عمل مقدار بسیار کمی از سم بتولونیوم به زیر پوست تزریق شده که موقتا ماهیچههای زیرین پوست را بی حرکت و باعث حذف چروکها میگردد.

کلاژن

تزریق کلاژن میتواند به شکلی موثر ولی موقت چین و چروک ها را از بین ببرد .
می
توانبا کلاژن نواحی دارای چین و چروک را پر کردو ظاهری صافتر به آن داد.از تزریق کلاژن همچنین میتوان
در درمانهای زیبایی دیگر مانند رفع جای زخم یا پر کردن پوست استفاده نمود .

تزریق چربی :

دراینروشچربیازقسمهایمختلفبدنبرداشتهشدهتصفیهوپالایشمیشودوبعنوانپرکنندهی چین و چروکها استفاده میگردد.مزیت این روش عدم موجود خطر حساسیت یا عوارض جانبی دیگر است.
پر کندههای مختلف دیگر مانند:ژلRestylane(هیالورونیک اسید)وRadiesse(کلسیم هیدروکسی آپاتیت)نیز در کلینیکهای زیبایی استفاده می گردند.

عمل جراحی زیبایی

روشهایتهاجمیترحذفچینوچروکهامانند:لیفتصورت،لیفابرو و لیفچشمعملهایپرطرفداریبینخانمهاهستند.کهمیتواندباموفقیتوماندگاریبلاچینوچروکهای راحذفکند.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زیبایی

درمان با کربوکسی تراپی

Published

on

درمان با کربوکسی تراپی

کربوکسی تراپی

کربندیوکساید تراپی یا درمان با کربوکسی تراپی ، یا گاز جادویی بعد از بوتاکس بیشترین رشد را داشته و در سراسر دنیا به عنوان درمان زیبایی پوست شناخته می شود .
کربوکسی تراپی درمانی امن و کمی تهاجمی است  . عملکرد آن در جوان سازی ، بازسازی پوست و درمان پوست افتاده ، سلولیت و خطوط کشش مزمن اثبات شده است.
کربوکسی تراپی شامل تزریق مقدار کمی از گاز co2 به زیر پوست برای شکستن چربی های تجمیع شده زیر پوست و تحریک کلاژن سازی پوست می باشد.
کربوکسی تراپی زمان نقاهت نیاز نداشته و یک جلسه ی آن بین پانزده دقیقه تا یک ساعت زمان نیاز دارد.
کربوکسی تراپی درمانی امن و ساده برای داشتن پوستی زیباتر و جوانتر می باشد.

کربوکسی تراپی به طور خاص می تواند :

 1. پوست را جوان تر و شاداب تر کند .
 2. تجمعات مزمن چربی را حذف کند.
 3. پوست شل را محکم کند .
 4. نقص های عمومی پوست مانند رگهای واریسی عنکبوتی را بهبود ببخشد .

مکانیزم درمان کربوکسی تراپی چگونه است ؟

عوامل مختلفی مانند افزایش سن ، رژیم های متغیر و عوامل محیطی مویرگهای زیر پوستی به حالت کوما می روند و باعث کاهش اکسیژن رسانی به پوست می شود.
ترکیب این موارد با استرس و موارد دیگر قابلیت بازسازی درست پوست را مختل می کند . در سن سی سالگی قابلیت بازسازی پوست شما 25 درصد و در سن چهل سالگی تا 50 % کاهش می یابد .
پوست اکسیژن خود را با تنفس تامین می کند اما عواملی مانند آلودگی های پوست می تواند بر روی جذف اکسیژن تاثیر بگذارد .
در ابتدا خون را به ارگانهای اصلی می رساند سپس به پوست اکسیژن رسانی می کند . موقعی که اکسیژن کمتری به پوست برسد ، به تدریج تاثیر مواردی مانند آکنه ، آماس و لکه های پیری بیشتر میشود .

دستگاه کربوکسی گاز co2 را زیر پوست تزریق می کند، این تزریق را بدن علامتی برای کمبود اکسیژن تشخیص می دهد و با افزایش گردش خون و فاکتور های مختلف و افزایش تعداد مویرگها به آن واکنش نشان می دهد . در نتیجه بازسازی پوست بهبود پیدا کرده ، پوست شفاف تر و شاداب تر می شود.
در سطح پوست این افزایش گردش خون باعث تحریک کلاژن سازی و در چند ماه بعد از آن باعث کاهش چین و چروکها و حذف پوست کیسه شده می شود .
تزریق گاز Co2 همچنین باعث شکسته شدن ساختار چربی ها شده و می تواند باعث جوان سازی شود.
گاز co2 همچنین با افزایش گردش خون در نواحی مختلف پوست مواد مضر تجمع یافته را که دلیل اصلی بروز سلولیت هستند را حذف می کند . تزریق گاز با شکستن ساختار های چربی و تحریک کلاژن سازی بافت پوست را بهبود می بخشد.

موارد کاربرد کروکسی تراپی

کربوکسی تراپی در بدن تجمع های مقاوم چربی را هدف قرار می گیرد . گاز co2 بعد از وارد شدن به بافت چربی به کربونیک اسید تبدیل شده که بافت چربی را متلاشی می کند . این چربی ها در نقاط دیگر بدن جذب یا از طریق غدد لنفاوی حذف می گردند . این عمل در نواحی مختلف به کار می رود ، مانند :

 1. دسته های عشق
 2. باسن
 3. شکم
 4. داخل ران ها
 5. اطراف ران
 6. زیر بغل
 7. غبغب

چربی سمج چیست ؟

بیشتر افراد با این تعریف آشنا هستند . چربی هایی که در قسمتهای مختلف بدن جمع شده اند و با هیچ رژیم یا ورزشی قادر به حذف آنها نیستند .
یک توضیح برای این اتفاق می تواند گیرنده های آلفا و بتا در سلولهای چربی باشد که به ترشح ادرنالین واکنشهای متفاوتی نشان می دهند .

کاربردهای کربوکسی تراپی

خطوط کشش :

به دلیل شکسته شدن ساختار پوست و تحریک کلاژن سازی و انقباض پوست

سلولیت :

با افزایش گردش خون در محل تزریق

باز کردن چروک ها :

بدلیل ساختارهای جدید کلاژن

باسن و زانوی شل و افتاده :

بدلیل تحریک کلاژن سازی و ساختار مجددد پوست

ریزش مو :

با افزایش جریان خون و تحریک رشد مو

درمان آکنه :

با نابود کردن باکتری ها ایجاد کننده ی آکنه ، شکستن ساختار و تحریک کلاژن سازی

سایر :

بهبود جای زخم

قبل از لیپوساکشن :

با شکستن ساختار های چربی و آسان تر کردن درمان

قبل از عمل های جراحی :

با افزایش سرعت بهبودی و کاهش خطر عفونت (موثر برای افرادی که سیگار می کشند که بافت پوستشان آسیب دیده است )

قبل و بعد از کربوکسی تراپی

در حین درمان کربوکسی تراپی حسی مانند تپش یا فشار . این احساس مختصر برای 2 تا چهار دقیقه باقی می ماند.
سرعت جذب co2 بیست برابر بیشتر از اکسیژن است و به سرعت جذب بافت پوست می شود .
بعد از تزریق گاز به سرعت جذب شده و محل تزریق کمی برجسته شده و قرمز می شود .
بعد از درمان هیچ دردی حس نمی شود . فقط کمی احساس گز گز که با جذب کامل گاز تا چهار ساعت رفع می شود .
تنها عارضه ی جانبی سیاه شدگی است که در حدود دو درصد مراجعان اتفاق می افتد .

چند جلسه ی درمان مورد نیاز است ؟

برای درمان سلولیت معمولا بین هشت تا دوازده جلسه ی درمان مورد نیاز است . تکرار دوره ی درمان هر 6 تا 8 ماه می تواند تاثیر نتایج را پایدار کند . تکرار حداقل یک سال یک بار مورد نیاز است .
 

Continue Reading

زیبایی

لیپولیز چیست ؟

Published

on

لیپولیز

لیپولیز چیست ؟

لیزر لیپولیز روشی غیر تهاجمی حذف چربی است که برای حذف چربی های سمج مانند غبغب ، باسن و دسته های عشق (چربی کنار کمر) به کار گرفته می شود. این روش به راحتی میتواند قطر چربی های مقاوم به رژیم و ورزش را با عوارضی کمتر از روشهای مشابه مانند لیپوساکشن کاهش دهد.
در این روش با کمک لیزر چربی های صورت و بدن به حالت مایع در آمده و سپس این چربی آب شده توسط بدن جذب یا با ساکشن بیرون کشیده می شود.
با این که این روش برای بیمار بسیار راحت می باشد ، اما یک جراحی کوچک محسوب می شود چون دکتر برشی کوچک برای خارج کردن چربی آب شده ایجاد می کند .چون از بی حسی موضعی استفاده می شود پس خطرات این روش نسبت به لیپوساکشن بسیار کمتر می باشد . لیپولیز با لیزر روشی جهت کاهش وزن نیست و مناسب افراد با اضافه وزن زیاد نیست . این روش مناسب افرادی است که دارای نواحی چاق کوچک می باشند . در نتیجه ی این روش درمانی در زمانی کم فرد دارای تناسب اندام بدن بدون عوارض جانبی زیاد می شود .

آیا من کاندید مناسبی برای لیزر لیپولیز هستم ؟

هر کسی که دارای چربی های سمجی است که در مقابل ورزش و رژیم مقاوم هستند می تواند گزینه ی مناسبی برای این روش باشد . افراد دارای اضافه وزن زیاد نتایج رضایت بخشی از این روش درمانی نخواهند دید .
باید توجه داشت که این روش، روش کاهش وزن نیست .

خطرات و عوارض جانبی احتمالی لیپولیز :

لیپولیز روشی بسیار امن است که بسیاری از خطرات و عوارض لیپوساکشن را ندارد ، اما با این وجود دارای عوارضی می باشد
شایع ترین عارضه ی جانبی درمان لیپولیز با لیزر تورم و سیاه شدگی زیر پوست می باشد که موقتی می باشند و باید در طی چند روز حذف گردند . اگر این درمان همراه با ساکشن باشد عوارض کمی شدیدتر هستند .
همینطور درصد پایینی خطر عفونت وجود دارد . پس حتما آنتی بیوتیکهایی تجویزی دکتر را مصرف و از مصرف الکل بپرهیزید .
توصیه های پزشک را هم عمل کرده و جدی بگیرید .
شلی پوست ، اسکار و سوختگی نیز از عوارض نادر این روش هستند .

در چه نواحی از بدن می توان لیزر لیپولیز را به کار برد؟

 • شکم
 • ساق پا
 • پهلوها
 • کمر
 • بازوها
 • صورت (غبغب – گونه)
 • ران ها
 • نواحی از گردن
 • باسن
 • بزرگی سینه در آقایان (ژنیکوماستی)
 • زانوها

همچنین از لیزر لیپولیز می توان برای جراحی مجدد و نیز همراه با سایر تکنیک های لیپوساکشن معمولی برای بهبود نتایج کلی و رضایت بیشتر بیماران استفاده کرد.

فرایند پس از درمان با لیزر لیپولیز :

با وجود ریکاوری خیلی سریع بعد از لیپولیز ، اما هنوز لیپولیز یک جراحی کوچ است و  نیاز به کمی دورهی نقاهت و استراحت بعد از درمان وجود دارد . شما ممکن است تورم در نواحی تحت درمان مشاهده کنید که در حداکثر 10 روز بر طرف خواهد شد . بر طرف شدن سیاه شدگی ممکن است تا 3 هفته زمان ببرد .
شما می توانید بلافاصله بعد از درمان به زندگی عادی بر گردید ولی بهتر است از فعالیت بپرهیزید و برای مواردی مثل رانندگی از فرد دیگری کمک بگیرید .
دکتر شما ممکن است برای چند روزی آنتی بیوتیک برای شما تجویز کند که حتما باید آنها را مصرف کنید  .
بیشتر افراد بعداز یکی دو روزکاملا به زندگی عادی خودبر میگردند.اماشماباید تاچندهفته بعداز درمان بالیزر لیپولیز از فعالیتهای شدیدپرهیزکنید.
همینطور باید از ماساژ دادن محل درمان تا چند ماه پرهیز کنید .
 
 

Continue Reading

دسته‌بندی نشده

مقایسه ی روش سنتی بلفاروپلاستی چشم و بلفاروپلاستی با لیزر

Published

on

بلفاروپلاستی

مقایسه ی روش سنتی بلفاروپلاستی پلک چشم و بلفاروپلاستی با لیزر

چشم ومحیط اطراف آن یکی از بخشهای اساسی ظاهر صورت راتشکیل میدهد.
اگرپلک
چشمدچار افتادگی،تورم،یابدشکلیباشد،ممکناستحتیشخصدرابرازاحساساتدچارمشکل شود.
درعمل بلفاروپلاستی چشم-کهممکناستشامل عمل پلک،حذفکیسهی زیر چشم یاهردوباشد-
میتوان
مشکلاتی مانندپف پلک کیسه شدن زیر چشم پوست شلوافتادهوچینوچروکهای اطراف چشم را حذفنمود.
در زیردو روش سنتی بلفاروپلاستی و بلفاروپلاستی بالیزر را معرفی و مقایسه میکنیم.

روش سنتی بلفاروپلاستی چیست ؟

در روش سنتی بلفاروپلاستی،پوست اضافه،بافت و چربی حذف یا جابهجا میشوند تاظاهری شادابتر و بازتر برای فرد ایجاد کند.
برش ها با تیغ جراحی انجام شده و محل انجام برش به نوع مشکل بستگی دارد.
برای حذف پوست اضافی پلک برشهایی در طی خطوط طبیعی چشم ایجاد می شوند.
عمل برداشتن پوست اضافی پلک
عملی سرراست استکه جراح میتواند در کمتر از 30 دقیقه آن راانجام دهد.
محیط پایینی چشم به دو رش مختلف درمان می شود . اگر نیاز به درمان چشمهای پف کرده باشد برش در داخل پلک پایینی انجام و چربی اضافه زیر آن حذف میگردد.
در حالت دیگر اگر نیاز باشد،که پوست اضافه همراه باچربی حذف گرددبرشدر امتداد پلک پایینی در زیر مژهها ایجاد میگردد.
این دو عمل به سرعتو آسانی انجام میشودوهمچنین زمان بهبود و ریکاوری آنها جزو کوتاهترین عملهای زیبایی میباشد.

بلفاروپلاستی با لیزر چیست ؟

تفاوت اصلی بلفاروپلاستی با لیزر با بلفاروپلاستی سنتی به وسیلهی جراحی یا همان لیزر برمیگردد.
مزیت بزرگ لیزر در تطبیق پذیری آن است . با لیزر می توان برش ، سوزاندن و جدا کردن را انجام داد .
در جراحی لیزر چون برشها بدون خونریزی میباشند یاخونریزی بسیار کمیداشته وبطور خاص این عملدر نواحی جلوی چشم موثراست.
در بیماران مبتلا به مشکلات انعقاد خون این امر بسیار مهم می باشد.

با این وجود لیرز به طور برگشت ناپذیری بافتهای اطراف محل برش را می سوزاند.
با این وجود که جراحی با لیزر ریسک خون ریزی و سیاه شدگی کمتری دارد ولی به دلیل سوختن بافتها ریکاوری و بهبود طولانی
تری دارد .

چطور روش جراحی را انتخاب کنیم ؟

انتخاب روش مناسب بستگی به شرایط بیمار و نوع عارضه،همینطور تجربه و تخصص جراح دارد.
ممکن است بهترین نتیجه با ترکیبی از هر دو روش به دست بیاید .

روش جایگزین غیر جراحی

پلاسما جت 

جهت انجام عمل افتادگی پلک دیگر نیازی به انجام جراحی و از بین بردن خط بخیه نیست 
 ۱ – رفع انواع مختلف چین و چروک در نقاط مختلف مانند
چین
وچروکهای اطرافپیشانی-چینوچروکها و افتادگیپلک-چینوچروکهای زیرودور چشم-چروکهای لب بالایی و پایینی است
وحتی خط خنده توسط پلاسما بدون هیچگونه عوارض ونیاز به عمل جراحی یابرش
و بیهوشی موضعی-همراهبا کمترین زمانبهبود 
۲ – رفعو از بین بردن اسکارها همیشه کاردشواری استاما دستگاهپلاسما اینکاررا ممکن ساختهاست بوسیله ایندستگاه میتوانیداسکار،آکنهویاسایر عارضههایپوستی
۳ – خال برداری و یا برداشتن انواع زیگیلهای پوستی 
۴ -عمل بلفاروپلاستی که شناخته شده ترین عمل توسط این دستگاه است.
عمل
رفعافتادگی پوستکهسابق براینتوسطجراح زیبایی انجام میشدوقسمتیاز پلک را که افتادگی داشت را میبریدند و دو طرف را به هم بخیه میزدند
که جای
بخیه برروی پلکها باقی میماندوطول درمان زیادی داشتکه خودبه خودیخود مشکلی برایصورت بحساب میآمد
امابا آمدن این
دستگاه دیگر نیازی بهعمل جراحی نیستدستگاه پلاسماجت برروی مدبلفاروپلاستی باایجاد نقطههای متناوب برروی افتادگی پلککارمیکند
ونقاط دلمه
ای شکلرا برروی پوستایجادمیکند کهاین نقاط کمکم به زخم تبدیل میشوندو پس از ۳تا ۷ روز به طور کامل بهبود می یابند.
برخی افراد با یک جلسه درمان کامل میشوند وبعضی نیاز به ۲-۳ جلسه برای درمان کامل دارند.

 

Continue Reading

Trending