Connect with us

اخبار پزشکی

W3.CSS

اخبار روز پزشکی

مهلت ارسال مدارک و مستندات باز مهندسی سیاست دهی ارزی هلیوم مایع با گرید پزشکی (مصارف MRI و NMR) به شماره IR401-22 تا تاریخ 1401/04/01 تمدید شد.
1730
بيست و نهم خرداد 1401 ساعت 12:46
در راستای شفافیت و بازمهندسی اطلاع رسانی،  قیمت های مصوب جاری، سابقه قیمت برای مراکز درمانی و تشخیصی از سال 1394 منتشر شد.
3201
بيست و هشتم خرداد 1401 ساعت 20:36
مهلت ارسال مدارک و مستندات فراخوان عمومی تامین پکیج سمعک و قطعات اصلی تولید کمپانی های OTICON A/S - Sivantos GmbH - Bernafon AG جهت تعدیل بازار تا تاریخ 1401/04/01 تمدید شد.
927
بيست و هشتم خرداد 1401 ساعت 09:25
لزوم درج قیمت مصرف کننده بر روی کیسه کلستومی اعلام گردید.
2463
بيست و پنجم خرداد 1401 ساعت 15:55
الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی دستگاه سمعک اعلام شد.
2855
بيست و پنجم خرداد 1401 ساعت 15:54
اطلاعیه لزوم درج قیمت مصرف کننده بر روی تجهیزات پزشکی با کاربرد خانگی نظیر دستگاه و نوار تست قند خون اعلام شد.
2174
بيست و سوم خرداد 1401 ساعت 17:34
فراخوان عمومی تامین نوار تست قند خون جهت تعدیل بازار پیرو بازمهندسی شماره IR401-15، بخشی از سیاست تعدادی و ارزی سال 1401 منتشر شد.
2124
بيست و سوم خرداد 1401 ساعت 17:30
مهندس مهدوی از فراهم شدن امکان صادرات تولیدات دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدکنندگان ایرانی به اکوادور خبر داد.
1786
بيست و يکم خرداد 1401 ساعت 13:52
مهندس مزینانی از بازمهندسی سیاست دهی ارزی هلیوم مایع با گرید پزشکی(مصارف MRI و NMR) با مشارکت کلیه متقاضیان به شماره بازمهندسی شماره IR401-22 خبر داد.
 
3764
هجدهم خرداد 1401 ساعت 22:52
فراخوان عمومی تامین پکیج سمعک و قطعات اصلی تولید کمپانی های OTICON A/S-Sivantos GmbH-Bernafon AG، پیرو بازمهندسی شماره IR401-14 جهت تعدیل بازار، بخشی از سیاست تعدادی و ارزی سال 1401 منتشر شد.
4594
هجدهم خرداد 1401 ساعت 13:40
مهندس مهدوی از  لزوم پیگیری صدور مجوز صادرات منسوج نبافته (اسپان باند و ملت بلون)  از طریق وزارت صمت خبر داد.
2230
سيزدهم خرداد 1401 ساعت 11:19

Copyright © 2019 yaniteb.