Connect with us

دسته‌بندی نشده

جراحی لیفت صورت

Published

on

جراحی لیفت صورت

 جراحی لیفت صورت

لیفت عملی استکه عموما جهت کاهش چین،چروک،خطوط بدن،صورت و سایرنشانههای سالخوردگی استفاده میشود.معمولا هدفاینعمل بهبودظاهرعمومیصورتوچانهاست.
لیفت می تواند آثار سن،استرس و عوامل محیطی را از بین ببرد.این عمل با کشیدن و سفت کرن ماهیچههای زیرین پوست یا لایههای پوست انجام میگیرد که ظاهری زیباتر و جوانتر ایجاد میکند.
در این روش همچنین با برداشتن پوست و چربی اضافه و استفاده از پر کننده
ها ظاهر خسته و سالخوردهی صورت را بهبود میبخشند.
تکنولوژیها مختلف مانند لیزر،هایفو،امواج ار اف RF,امواج الکتریکی
و همچنین مواد شیمیایی مختلف نیز در لیفت صورت بکار گرفته میشوند.

چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی لیفت صورت هستند ؟

جراحی لیفت صورت روشی موثر برای حذف خطوط،چین و چروک است،اما برای هر کسی مناسب نیست.بعضی از بیماران ممکن است با روشهای کمتر تهاجمی بهنتایج دلخواه خود برسند.روشهایی مانند لیزر،داروهای شیمیایی یا میکرودرم.

در زیر لیستی از مواردی که می تواند در تصمیم گیری موثر باشد لیست شده اند .
قابلیت کشسانی پوست :
داشتن پوستی که حداقل مقدار کمی خاصیت کشسانی داشته باشد در موفقیت و نتایج نهایی عمل لیفت تاثیر زیادی دارد.
استخوان بندی مناسب :
استخوان بندی مناسب میتواند در رسیدن به نتیجهی مناسب کمک کند.کسانی که استخوان بندی کاملی ندارند میتوانند از امپلنتها کمک بگیرند.
سلامت عمومی :
عمل جراحی لیفت عملی تهاجمی است و داشتن سلامت عمومی امری مهم در انجام این عمل می باشد.
پوست اضافی در صورت یا گردن :
معمولا مراجعان می خواهند پوست اضافی صورت خود را حذف کنند،آن را سفت کنند و چین و چروکهای پوست خود را کاهش دهند.جراح در حین عمل پوست اضافی را تنظیم می کند.

تکنولوژی های لیفت صورت

لیفتصورتبهروشهای مختلفو با وسیلههای مختلفی انجام میگیرد.هرکدامازاین روشها مزیتوعیبهای مخصوصبهخودش راداردکهدکتر بایدبرایبیمار قبلاز عملتوضیحدهدتابهترینروشبرای بیمار انتخاب شود.

لیفت صورت به روش اندوسکوپی :

در این روش با ایجاد سه شکاف کوچک یک دوربین کوچک و وسایل جراحی کوچکی وارد پوست صورت بیمار می شوند. روش اندوسکوپی مناسب بیمارانی است که قصد درمان افتادگی ماهیچه و یا حذف چربیهای اضافه را دارند اما پوست اضافهی زیادی ندارند.
این روش مناسب جراحی لیفت ناحیهی میانی یا پایین صورت است.چون معمولا ناحیههای کوچکتری هستند و نیاز به عمل بزرگی ندارند.
از مزایای این درمان بهبود سریع بیمار میباشد.

لیفت پوستی :

قدیمیترین روش جراحی لیفت میباشد که جهت درمان کیسه شدن،افتادگی صورت و پوست اضافه استفاده میگردد.در این روش جراح برشی طولانی در کنارهی خطوط رویش مو ایجاد و آن را در محلی بالاتر بخیه میزند.چون در این روش به ماهیچهها هیچ صدمهای وارد نمیشود،خطر آسیب عصبهای صورت و سایر عوارض را کاهش میدهد.اما نتایج این عمل ماندگاری چندانی ندارند و بعضی معتقدند که این روش حالتی غیر طبیعی به چهره میدهد. این روش معمولا حالتی کشیده به چهرهی افراد میدهد.

لیفت سطحی (Superficial Musculoaponeurotic System)

امروزه روش لیفت سطحی تقریبا جایگزین روش لیفت پوستی شده است.بیشترمواقع موقعی که اسملیفصورت میآیدمنظوراین روش لیفتاست.
در این روش دکتر جراح با اصلاح ساختار عضلات زیرین پوست ظاهر عمومی صورت را بهبود می
بخشد
در این روش همچنین دکتر پوست اضافه را حذف میکند.این روش ظاهری طبیعیتر و ماندگارتر از سایر روش های قدیمی لیفت صورت ایجاد می کند.

S-LIFT

در این روش برشی است شکل s در راستای گوش ایجاد میشود هزینه کمتری دارد و مدت بهبود کمتر است.اما مانند روشهای وسیع دیگر نتایج چشمگیری ندارد. s-lift در جراحی نیمهی پایینی صورت و فک کاربرد دارد.

لیفت عمقی

در جراحی لیفت عمقی،جراح برروی لایههای عمیقتر ازماهیچهها کار میکند.به جای جداکردن ماهیچهها وبلند کردن آنها،دکترکلساختارظاهری یکمنطقه را جابهجا میکند.
لیفت عمقی
بهخصوصدر ناحیهی میانی صورت موثر است.بااین وجوداین روش عوارض جانبی و خطرآسیب بیشتریدارد.
 

لیفت زیرجلدی (Subperiosteal)

در این روشجراححتیاز لیفت عمیقهم پایینتر میرود و از برشهایی درزیر خطچشم یا داخل دهان بافت روی استخوان را تغییرمیدهد.
 

روش های جایگزین

لیپوساکشن :

اگر نیاز به حذف چربیهای زاید زیر پوست باشد،پزشک متخصص میتواند آنها را با کمک دستگاههای مخصوص به آرامی خارجکند.

بهبود ظاهر لب ها :

روشهای مختلفی هستند،که دکتر باآن میتواند،ظاهر لب را بهبود ببخشد.پرکننده ها،تزریق چربی و ایمپلنت لب معمولترین این روشهااست.

جراحی پلک صورت :

لیفت صورت میتواند،ظاهر نواحی اطراف چشم رابهبودببخشداما نهخود پلکرا.در طی عمل پلک باکشیدن پلکافتاده،حذف کیسههای چربییاحذف پوستاضافه ظاهریشادابتر به چشمهامیدهد.

ایمپلنت :

با ایمپلنت می توان گونه ها را برجسته کرد و به چانه ها فرم زیباتر و بهتری داد .
 

روشهای غیر جراحی متداول زیبایی صورت:

مواد شیمیایی :

مواد شیمایی میتواند،لایهی آسیب دیدهی خارجی پوست را حذف کنند و ظاهری بهتر و شادابتر به چهره بدهند.
انواع مختلفی ازمواد شیمیایی باتاثیر سطحی متوسط وعمیق وجود دارندکه هرکدام کاربر مختص به خود را دارد.

جوان سازی با لیزر :

جوانسازی پوست بالیزر باکمک پرتوهای بلندوقدرتمند نوری لایهی آسیب دیدهی پوست راحذف میکند.
غیر از حذف
چینوچروک و زایده هایپوستی لیزرمیتواند لکهی رنگی سطحپوست را نیز درمانکند.

میکرودرم :

مانند دو روش قبلی میکرودرم لایهی آسیب دیدهی پوست را حذف میکند.در این روش پودری حاوی ذرات میکروسکپی با هوا به سطح پوست پاشیده میشود
که به آرامی سطح پوست را سیقل میدهند.
البته روشهای مختلف برای هر مریضی مناسب نیستند و دکتر متخصص با معاینه و مشورت با بیمار روش مناسب را انتخاب میکند.

نتایج

اگرچه لیفت صورت راهکاری دائمی برای درمان عوارض پیری نیست،اما میتواند چند سالی بروز این عوارض را تاخیر بیاندازد.

خطرات جراحی زیبایی لیفت صورت :

جراحی های زیبایی عمل های متداول و موفق هستند.اما همانند سایر جراحیها بی خطر نیستند.
باوجوداینکه
جراحی لیفت صورت میتواندچینوچروکها راحذف کرده،پوست اضافیرا برداشتهوچهره را جوانترکرد اما خطراتیمثل:

 1. بیهوشی
 2. عفونت
 3. خون ریزی
 4. آسیب به اعصاب
 5. باقی ماندن جای زخم
عوارض موقتی مانند
 1. عوارض بیهوشی مانند سر گیجه
 2. احساس ناراحتی
 3. سیاه شدگی و خون مردگی
 4. باد کردن و تورم
 5. جای زخم
 6. بی حسی موقتی

 

روشهای جایگزین جراحی لیفت صورت :
لیفت صورت با لیزر :

بااشعههای پرقدرت نور دکتر میتواندپوستآسیب دیدهلکههای آکنهزواید پوستوجای زخم رابرطرفکند.اینروش همچنین میتواند کلاژنسازی راتحریکوباعث جوانسازی پوستشود.

استفاده از مواد تزریقی :

پرکنندهها میتوانند چینوچروکها راپرکردهوظاهر صورت رابهبود بخشد،تزریق بوتاکس باآرام کردن ماهیچههای صورت میتواند،چروکها را حذف کند.بااین وجوداین درمانها موقتیهستند.

لیفت با امواج فراصوت : (هایفو زیبایی)

باامواج فراصوت دکتر میتواند،پوست صورت را سفت و لیفت کند.در این روش لایههای زیرین پوستوماهیچههایسطحیهدف قرار میگیرند.با این وجود،این روش به اندازهی جراحی موثر نیست.

Rf  رادیو فرکانسی

امواج آر اف میتوانند،پوستصورتراسفتکردهوباعثتحریککلاژنسازیشوند.این روش میتواند،چین،چروکوخطوط را حذف کند،ولی قادر به حذف پوست اضافه نیست.

امواج الکتریکی :

مانند:امواج فراصوت و رادیوفرکانسی امواج الکتریکی نیز میتوانند،پوست را جوانسازی و محکم کنند و باعث فعال شدن کلاژن سازی گردند .
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده

شباهت بین هایفو و لیزر CO2 فرکشنال/ 09137106334

Published

on

By

هایفو,دستگاه هایفو,دستگاه هایفو 10 بعدی آیس,آیس,هایفو,10 بعدی,یانی طب لیزر,جدید,جدیدترین,بهترین دستگاه هایفو,جدیدترین دستگاه هایفو,عکس,عکس هایفو,10 بعدی,202110D HIFU, هایفو,دستگاه هایفو,دستگاه هایفو 5 بعدی آیس,آیس,هایفو,5 بعدی,یانی طب لیزر,جدید,جدیدترین,بهترین دستگاه هایفو,جدیدترین دستگاه هایفو,عکس,عکس هایفو,5 بعدی,20215D HIFU, هایفو 12 بعدی

فهرست مطالب

مقدمه | یانی طب لیزر

هایفو و لیزر CO2 فرکشنال

با hifu

با CO2 فرکشنال | YANITEB.COM

کاری که آنها انجام می دهند

دیگر تفاوت ها

بهبودی پس از درمان

لیزر فرکشنال

هایفو

نتایج چه مدت طول می کشد

هزینه HIFU در مقابل لیزر فرکشنال

 

شکل ها

شکل 1: هایفو 10 بعدی

شکل 2: هایفو 12 بعدی

 

 

مقدمه | یانی طب لیزر

در حالی که هایفو و لیزر CO2 فرکشنال شباهت هایی با یکدیگر دارند، اما بسیار متفاوت هستند. هر دو گزینه غیر جراحی برای به حداقل رساندن علائم پیری در صورت شما هستند. هر دو دوره بهبودی نسبتاً کوتاهی دارند. اما در اینجا به نظر می رسد شباهت های Ultherapy و Fraxel به پایان می رسد. این روش های درمانی بر روی انواع مختلف پیری تمرکز دارند و در مناطق مختلف پوست کار می کنند. درباره هر یک اگر بیشتر بدانید، مسلما میتوانید بهترین تصمیم را برای خود بگیرید. هایفو زیبایی

هایفو,دستگاه هایفو,دستگاه هایفو 10 بعدی آیس,آیس,هایفو,10 بعدی,یانی طب لیزر,جدید,جدیدترین,بهترین دستگاه هایفو,جدیدترین دستگاه هایفو,عکس,عکس هایفو,10 بعدی,202110D HIFU,

شکل 1: هایفو 10 بعدی

هایفو و لیزر CO2 فرکشنال

با hifu

روش های استفاده از هایفو و لیزر فرکشنال برای کاهش علائم پیری در صورت متفاوت است. به عنوان مثال  HIFU  از انرژی اولتراسوند برای بازیابی ظاهر جوانتر استفاده می کند. لیزر فرکشنال از لیزر برای کاهش علائم پیری استفاده می کند.

انرژی HIFU با هدف قرار دادن لایه پوستی (لایه زیر سطح) و لایه SMAS پوست (نکات کلیدی در عمل جراحی لیفتینگ صورت) کار می کند. انرژی از دستگاه HIFU به لایه پوستی ارسال می شود و در آنجا تولید کلاژن را تحریک کرده و به صاف و سفت شدن پوست کمک می کند.

با CO2 فرکشنال | YANITEB.COM

از طرف دیگر لیزر فرکشنال لایه خارجی پوست، اپیدرم و همچنین لایه پوستی را درمان می کند. درمان با لیزر غیر قابل جراحی است، به این معنی که به لایه بیرونی پوست آسیب نمی رساند. برخی از لیزرها به اپیدرم آسیب می رسانند، که نتایج چشمگیرتری را ارائه می دهد اما دوره بهبودی را چندین هفته افزایش می دهد.

در طی درمان با فرکشنال، لیزر، انبوهی از انرژی را به مناطق خاصی از پوست می فرستد. این درمان در حقیقت از نوع پرتوهای لیزر استفاده می شود که برای درمان بیماری های پوستی استفاده می شود. پرتوهای لیزر تکه تکه شده سوراخ های کوچکی در پوست ایجاد می کنند و برخی مناطق را دست نخورده باقی می گذارند. روش درمان این امکان را به شما می دهد تا بدون از بین بردن کامل لایه بالایی پوست شما به طور موثر کار کند.

کاری که آنها انجام می دهند

جدا از اینکه چگونه هایفو و لیزر فرکشنال، یکی از تفاوتهای عمده در این دو روش درمانی، در واقع درمان آنهاست. به عنوان مثال HIFU ، تنها درمان غیر جراحی برای سفت شدن پوست است. اگر روی چانه، گردن یا ناحیه ابرو پوست شلی دارید، HIFU  می تواند به تنش و سفت شدن آن کمک کند. این درمان همچنین بر روی دکلته یا ناحیه قفسه سینه نیز موثر است.

دیگر تفاوت ها

با این حال ، HIFU کار چندانی در درمان بافت یا ظاهر خارجی پوست ندارد. به عنوان مثال باعث افزایش   hyperpigmentation یا لکه بینی نمی شود، همچنین منافذ پوست را کوچک نمی کند یا جای زخم را به حداقل نمی رساند.

لیزر فرکشنال به بهبود بافت و ظاهر خارجی پوست کمک می کند. این می تواند منافذ را کوچکتر به نظر برساند ، ظاهر لکه های تیره یا هایپرپیگمنتیشن را کاهش دهد و جای زخم را به حداقل برساند.

هر دو روش درمانی می توانند روی چروک ها تأثیر مثبت داشته باشند. از آنجا که هایفو به سفت شدن پوست شل و افتاده کمک می کند، می تواند به صاف و لطیف جلوه دادن پوست کمک کند. لیزر فرکشنال همچنین باعث تولید کلاژن در زیر پوست می شود که می تواند به بهبود چین و چروک کمک کند.

بهبودی پس از درمان

لیزر فرکشنال

اگرچه دوره نقاهت بعد از لیزر فرکشنال به اندازه دوره نقاهت بعد از یک لیزر درمانی سنتی نیست، اما بسیاری از افراد باید کمی از کار و سایر کارهای روزمره خود دوری کنند. اغلب، بهبودی اولیه حدود یک هفته طول می کشد.

بلافاصله پس از درمان، احساس خواهید کرد که پوست، کمی آفتاب سوخته است. ممکن است کمی متورم و مایل به قرمز باشد. از آنجا که در طول دوره نقاهت لایه خارجی پوست به آرامی از بین می رود تا پوست تازه و جدیدی جای آن را بگیرد، برخی افراد متوجه می شوند که پوست آنها کمی برنز یا برنزه تر به نظر می رسد.

هایفو

پس از HIFU نیازی به بهبودی یا خرابی رسمی نیست. برخی از افراد بلافاصله پس از درمان به محل کار خود برمی گردند، در حالی که ممکن است دیگران یک یا دو روز تعطیل کنند تا تورم کاهش یابد. هایفو زیبایی

بعد از HIFU ممکن است مقداری قرمزی، تورم یا حتی کبودی وجود داشته باشد، اما این علائم معمولاً نسبتاً سریع محو می شوند. همراه با اینکه می توانید بلافاصله بعد از HIFU به کار یا سایر فعالیت های روزمره خود برگردید، می توانید بلافاصله ورزش یا سایر فعالیت های شدیدتر را از سر بگیرید.

هایفو,دستگاه هایفو,دستگاه هایفو 10 بعدی آیس,آیس,هایفو,10 بعدی,یانی طب لیزر,جدید,جدیدترین,بهترین دستگاه هایفو,جدیدترین دستگاه هایفو,عکس,عکس هایفو,10 بعدی,202110D HIFU, هایفو,دستگاه هایفو,دستگاه هایفو 5 بعدی آیس,آیس,هایفو,5 بعدی,یانی طب لیزر,جدید,جدیدترین,بهترین دستگاه هایفو,جدیدترین دستگاه هایفو,عکس,عکس هایفو,5 بعدی,20215D HIFU,

شکل 2: هایفو 12 بعدی

نتایج چه مدت طول می کشد

شما می توانید انتظار داشته باشید که نتایج شما برای مدت زمان مشابهی دوام بیاورد، چه در مورد لیزر HIFU تصمیم بگیرید و چه لیزر فرکشنال.

در مورد HIFU ، بسیاری از افراد نتایج بسیار طولانی مدت را می بینند اما هنوز هم تصمیم می گیرند که هر ساله یا حدود اینگونه درمان های درمانی را انجام دهند.

نتایج لیزر فرکشنال نیز به طور معمول حداقل یک سال طول می کشد، به شرطی که از پوست خود به خوبی مراقبت کنید. این بدان معنی است که هر روز ضد آفتاب با SPF حداقل 30 دقیقه استفاده کنید و در معرض آفتاب قرار بگیرید.

هزینه HIFU در مقابل لیزر فرکشنال

قیمت هایفو تا حدودی مشابه قیمت لیزر فرکشنال است. هزینه ای که باید پرداخت کنید بستگی به تعداد درمان های شما و سایر موارد دارد. هایفو زیبایی

 

 

 

عنوان مقاله تفاوت بین هایفو و لیزر CO2 فرکشنال
دپارتمان یانی طب لیزر
نویسنده مصطفی خدامی
تعداد کلمات 1001
زمان مطالعه 10 دقیقه

 

Continue Reading

دسته‌بندی نشده

دستگاه پلاس کولیت پرو pluse collite pro

Published

on

دستگاه پلاس کولیت پرو pluse collite pro
پلاس كوليت ليزر
پلاس كوليت ليزر

دستگاه ليزر حذف موهاي زائد با 50 ميليون شات بدون نياز به ژل بدون درد و با استفاده از فن آور فيبر نوري

Continue Reading

دسته‌بندی نشده

NEOGEN PLASMA | CAMBRIDGE THERAPEUTICS پلاسمای نئوژن چیست؟

Published

on

پلاسما نئوژن

NEOGEN PLASMA | CAMBRIDGE THERAPEUTICS پلاسمای نئوژن چیست؟

NEOGEN PLASMA | CAMBRIDGE THERAPEUTICS پلاسمای نئوژن چیست؟
NeoGen Nitro-Plasma یک درمان برش لبه برش است که با استفاده از پلاسما ، گرما را به منطقه مورد نظر انتقال می دهد بدون اینکه روی بافت های اطراف تأثیر بگذارد.

 Neogen Plasma چگونه کار می کند

 پلاسما ، همچنین به عنوان ماده چهارم ماده شناخته می شود ، با استفاده از گاز نیتروژن بی اثر و به گاز یونیزه فعال تبدیل می شود. در سطوح بالای انرژی ، نیتروژن پلاسما به طور موثری به محکم شدن پوست ، محکم کردن پوست می رسد ، در حالی که در سطح انرژی پایین تر ، از آن برای درمان علائم اولیه پیری مانند لکه های سنی ، خطوط ریز و چین و چروک استفاده می شود. با استفاده از انرژی حرارتی بی نظیر ، قادر به بازسازی پوست جدید ، جایگزین کلاژن آسیب دیده قدیمی و الاستین با دقت کنترل شده است.

 نئوژن پلاسما چه می تواند درمان کند

مزایای کلیدی:
to قادر به درمان علائم مختلف به طور همزمان (مانند آکنه ، چین و چروک ، ملاسما ، پسوریازیس ، برای ذکر چند مورد)

to می توانید با خیال راحت تمام مناطق را درمان کنید ، حتی پلک های فوقانی و تحتانی با پیشرفت های قابل مشاهده برای پلک های افتادگی وجود دارد

proven از نظر بالینی برای ترمیم پوست به اثبات رسیده است

to به ملانین واکنش نشان نمی دهد ، بنابراین می تواند انواع پوست تیره تری را درمان کند

☑ ایمن و مؤثر ، بدون خرابی

☑ بدون درد و نیازی به بیهوشی ندارد

 مورد استفاده کلینیک های TOP در جهان

درمان های پوستی پلاسما به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و در ژاپن ، ایالات متحده و اروپا بسیار مشهور است. هزاران درمان انجام شده است و مطالعات بالینی متعددی از این امر به عنوان یک درمان ایمن و مؤثر پشتیبانی می کند.

در ژاپن از NeoGen به شدت در معالجه مشکلات آکنه ، خطوط ریز ، چین و چروک و همچنین به منظور بهبود تن پوست و جوان سازی پوست آسیب دیده آفتاب استفاده می شود.

 

چه نتایجی را می توان انتظار داشت؟

improvement بهبود چشمگیر ظرف چند ماه اول

✔ ادامه پیشرفت ها تا یک سال

res پوستی شاداب تر ، محکم تر و جوان تر

✔ سفت شدن پلک های فوقانی و تحتانی بدون جراحی

✔ روشن شدن محافل چشم تیره

✔ روشن شدن رنگدانه ها ، لکه های قهوه ای و ملاسما

sc جای زخم آکنه و آکنه را به طور مؤثر درمان می کند

نتایج فردی ممکن است متفاوت باشد

 

اثر وابسته به انرژی منحصر به فرد نئوژن

 

چه کسی برای درمان NeoGen پلاسما مناسب است؟

هرکسی که آکنه فعال داشته باشد ، منافذ بزرگ ، لکه های سنی و تغییر رنگ پوست (هایپرپیگمانتاسیون) ، ملاسما ، پوست زودرنج ، چین و چروک اطراف چشم ، بینی و دهان را نشان می دهد ، کاندیدای خوبی برای درمان ترمیم پوستی نئوژن ژن نیتروژن است.

درمان چقدر طول میکشد؟

 
بسته به محل درمان و وضعیت پوست شما می تواند زمان درمان متفاوت باشد. کمبریج درمانی به طور معمول برای هر جلسه 10-20 دقیقه طول می کشد

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 yaniteb.