Connect with us

دسته‌بندی نشده

جراحی لیفت صورت

Published

on

جراحی لیفت صورت

 جراحی لیفت صورت

لیفت عملی استکه عموما جهت کاهش چین،چروک،خطوط بدن،صورت و سایرنشانههای سالخوردگی استفاده میشود.معمولا هدفاینعمل بهبودظاهرعمومیصورتوچانهاست.
لیفت می تواند آثار سن،استرس و عوامل محیطی را از بین ببرد.این عمل با کشیدن و سفت کرن ماهیچههای زیرین پوست یا لایههای پوست انجام میگیرد که ظاهری زیباتر و جوانتر ایجاد میکند.
در این روش همچنین با برداشتن پوست و چربی اضافه و استفاده از پر کننده
ها ظاهر خسته و سالخوردهی صورت را بهبود میبخشند.
تکنولوژیها مختلف مانند لیزر،هایفو،امواج ار اف RF,امواج الکتریکی
و همچنین مواد شیمیایی مختلف نیز در لیفت صورت بکار گرفته میشوند.

چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی لیفت صورت هستند ؟

جراحی لیفت صورت روشی موثر برای حذف خطوط،چین و چروک است،اما برای هر کسی مناسب نیست.بعضی از بیماران ممکن است با روشهای کمتر تهاجمی بهنتایج دلخواه خود برسند.روشهایی مانند لیزر،داروهای شیمیایی یا میکرودرم.

در زیر لیستی از مواردی که می تواند در تصمیم گیری موثر باشد لیست شده اند .
قابلیت کشسانی پوست :
داشتن پوستی که حداقل مقدار کمی خاصیت کشسانی داشته باشد در موفقیت و نتایج نهایی عمل لیفت تاثیر زیادی دارد.
استخوان بندی مناسب :
استخوان بندی مناسب میتواند در رسیدن به نتیجهی مناسب کمک کند.کسانی که استخوان بندی کاملی ندارند میتوانند از امپلنتها کمک بگیرند.
سلامت عمومی :
عمل جراحی لیفت عملی تهاجمی است و داشتن سلامت عمومی امری مهم در انجام این عمل می باشد.
پوست اضافی در صورت یا گردن :
معمولا مراجعان می خواهند پوست اضافی صورت خود را حذف کنند،آن را سفت کنند و چین و چروکهای پوست خود را کاهش دهند.جراح در حین عمل پوست اضافی را تنظیم می کند.

تکنولوژی های لیفت صورت

لیفتصورتبهروشهای مختلفو با وسیلههای مختلفی انجام میگیرد.هرکدامازاین روشها مزیتوعیبهای مخصوصبهخودش راداردکهدکتر بایدبرایبیمار قبلاز عملتوضیحدهدتابهترینروشبرای بیمار انتخاب شود.

لیفت صورت به روش اندوسکوپی :

در این روش با ایجاد سه شکاف کوچک یک دوربین کوچک و وسایل جراحی کوچکی وارد پوست صورت بیمار می شوند. روش اندوسکوپی مناسب بیمارانی است که قصد درمان افتادگی ماهیچه و یا حذف چربیهای اضافه را دارند اما پوست اضافهی زیادی ندارند.
این روش مناسب جراحی لیفت ناحیهی میانی یا پایین صورت است.چون معمولا ناحیههای کوچکتری هستند و نیاز به عمل بزرگی ندارند.
از مزایای این درمان بهبود سریع بیمار میباشد.

لیفت پوستی :

قدیمیترین روش جراحی لیفت میباشد که جهت درمان کیسه شدن،افتادگی صورت و پوست اضافه استفاده میگردد.در این روش جراح برشی طولانی در کنارهی خطوط رویش مو ایجاد و آن را در محلی بالاتر بخیه میزند.چون در این روش به ماهیچهها هیچ صدمهای وارد نمیشود،خطر آسیب عصبهای صورت و سایر عوارض را کاهش میدهد.اما نتایج این عمل ماندگاری چندانی ندارند و بعضی معتقدند که این روش حالتی غیر طبیعی به چهره میدهد. این روش معمولا حالتی کشیده به چهرهی افراد میدهد.

لیفت سطحی (Superficial Musculoaponeurotic System)

امروزه روش لیفت سطحی تقریبا جایگزین روش لیفت پوستی شده است.بیشترمواقع موقعی که اسملیفصورت میآیدمنظوراین روش لیفتاست.
در این روش دکتر جراح با اصلاح ساختار عضلات زیرین پوست ظاهر عمومی صورت را بهبود می
بخشد
در این روش همچنین دکتر پوست اضافه را حذف میکند.این روش ظاهری طبیعیتر و ماندگارتر از سایر روش های قدیمی لیفت صورت ایجاد می کند.

S-LIFT

در این روش برشی است شکل s در راستای گوش ایجاد میشود هزینه کمتری دارد و مدت بهبود کمتر است.اما مانند روشهای وسیع دیگر نتایج چشمگیری ندارد. s-lift در جراحی نیمهی پایینی صورت و فک کاربرد دارد.

لیفت عمقی

در جراحی لیفت عمقی،جراح برروی لایههای عمیقتر ازماهیچهها کار میکند.به جای جداکردن ماهیچهها وبلند کردن آنها،دکترکلساختارظاهری یکمنطقه را جابهجا میکند.
لیفت عمقی
بهخصوصدر ناحیهی میانی صورت موثر است.بااین وجوداین روش عوارض جانبی و خطرآسیب بیشتریدارد.
 

لیفت زیرجلدی (Subperiosteal)

در این روشجراححتیاز لیفت عمیقهم پایینتر میرود و از برشهایی درزیر خطچشم یا داخل دهان بافت روی استخوان را تغییرمیدهد.
 

روش های جایگزین

لیپوساکشن :

اگر نیاز به حذف چربیهای زاید زیر پوست باشد،پزشک متخصص میتواند آنها را با کمک دستگاههای مخصوص به آرامی خارجکند.

بهبود ظاهر لب ها :

روشهای مختلفی هستند،که دکتر باآن میتواند،ظاهر لب را بهبود ببخشد.پرکننده ها،تزریق چربی و ایمپلنت لب معمولترین این روشهااست.

جراحی پلک صورت :

لیفت صورت میتواند،ظاهر نواحی اطراف چشم رابهبودببخشداما نهخود پلکرا.در طی عمل پلک باکشیدن پلکافتاده،حذف کیسههای چربییاحذف پوستاضافه ظاهریشادابتر به چشمهامیدهد.

ایمپلنت :

با ایمپلنت می توان گونه ها را برجسته کرد و به چانه ها فرم زیباتر و بهتری داد .
 

روشهای غیر جراحی متداول زیبایی صورت:

مواد شیمیایی :

مواد شیمایی میتواند،لایهی آسیب دیدهی خارجی پوست را حذف کنند و ظاهری بهتر و شادابتر به چهره بدهند.
انواع مختلفی ازمواد شیمیایی باتاثیر سطحی متوسط وعمیق وجود دارندکه هرکدام کاربر مختص به خود را دارد.

جوان سازی با لیزر :

جوانسازی پوست بالیزر باکمک پرتوهای بلندوقدرتمند نوری لایهی آسیب دیدهی پوست راحذف میکند.
غیر از حذف
چینوچروک و زایده هایپوستی لیزرمیتواند لکهی رنگی سطحپوست را نیز درمانکند.

میکرودرم :

مانند دو روش قبلی میکرودرم لایهی آسیب دیدهی پوست را حذف میکند.در این روش پودری حاوی ذرات میکروسکپی با هوا به سطح پوست پاشیده میشود
که به آرامی سطح پوست را سیقل میدهند.
البته روشهای مختلف برای هر مریضی مناسب نیستند و دکتر متخصص با معاینه و مشورت با بیمار روش مناسب را انتخاب میکند.

نتایج

اگرچه لیفت صورت راهکاری دائمی برای درمان عوارض پیری نیست،اما میتواند چند سالی بروز این عوارض را تاخیر بیاندازد.

خطرات جراحی زیبایی لیفت صورت :

جراحی های زیبایی عمل های متداول و موفق هستند.اما همانند سایر جراحیها بی خطر نیستند.
باوجوداینکه
جراحی لیفت صورت میتواندچینوچروکها راحذف کرده،پوست اضافیرا برداشتهوچهره را جوانترکرد اما خطراتیمثل:

 1. بیهوشی
 2. عفونت
 3. خون ریزی
 4. آسیب به اعصاب
 5. باقی ماندن جای زخم
عوارض موقتی مانند
 1. عوارض بیهوشی مانند سر گیجه
 2. احساس ناراحتی
 3. سیاه شدگی و خون مردگی
 4. باد کردن و تورم
 5. جای زخم
 6. بی حسی موقتی

 

روشهای جایگزین جراحی لیفت صورت :
لیفت صورت با لیزر :

بااشعههای پرقدرت نور دکتر میتواندپوستآسیب دیدهلکههای آکنهزواید پوستوجای زخم رابرطرفکند.اینروش همچنین میتواند کلاژنسازی راتحریکوباعث جوانسازی پوستشود.

استفاده از مواد تزریقی :

پرکنندهها میتوانند چینوچروکها راپرکردهوظاهر صورت رابهبود بخشد،تزریق بوتاکس باآرام کردن ماهیچههای صورت میتواند،چروکها را حذف کند.بااین وجوداین درمانها موقتیهستند.

لیفت با امواج فراصوت : (هایفو زیبایی)

باامواج فراصوت دکتر میتواند،پوست صورت را سفت و لیفت کند.در این روش لایههای زیرین پوستوماهیچههایسطحیهدف قرار میگیرند.با این وجود،این روش به اندازهی جراحی موثر نیست.

Rf  رادیو فرکانسی

امواج آر اف میتوانند،پوستصورتراسفتکردهوباعثتحریککلاژنسازیشوند.این روش میتواند،چین،چروکوخطوط را حذف کند،ولی قادر به حذف پوست اضافه نیست.

امواج الکتریکی :

مانند:امواج فراصوت و رادیوفرکانسی امواج الکتریکی نیز میتوانند،پوست را جوانسازی و محکم کنند و باعث فعال شدن کلاژن سازی گردند .
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده

لیفت چشم با پلاسماجت

Published

on

لیفت چشم با پلاسماجت

پلاسما جت (درمان افتادگی پلک )

لیفت چشم با پلاسماجتکلینیک جدید برای لیزر پوست و وین – درمان  پلاسماجت لیفت (بلفاروپلاستی فوقانی غیر جراحی) که منجر به سفت شدن سریع پوست می شود بدون نیاز به عمل جراحی.

 پلاسماجت چیست و چگونه کار می کند؟

پلاسما جت لیفت با استفاده از ترشحات الکتریکی به طور خاص از فناوری پلاسما اکسپرس استفاده می کند. پلاسما حالت چهارم ماده است که در آن مولکولها به شکل یونیزه شده قرار دارند. تخلیه پلاسما با ایجاد قوس بین نوک دستگاه پلاسما جت و ناحیه درمان روی پوست با استفاده از ولتاژ بالا اما جریان بسیار کم ایجاد می شود.

فرآیند پلاسما پتانسیل الکتریکی غشای سلولی را احیا می کند ، سلول ها مجدداً هیدراته می شوند و پوست محکم تر می شود.

پلاسما جت تنها دستگاهی است که از این فناوری استفاده می کند.

پلاسما جت فناوری نسل بعدی برای سفت شدن پوست و تحریک تولید کلاژن است. این ماده پوست را قادر می سازد تا میزان قابل توجهی از سفت شدن و تولید کلاژن بخصوص در مناطقی که قبلاً قادر به ارائه درمان غیر جراحی مؤثر نبودند ، تولید کند.

به ویژه در بالا بردن افتادگی پلک های بالا و کاهش خطوط عمیق (ریتید ها) مؤثر است.

پلاسما جت یک وسیله پزشکی است که تنها توسط متخصصین آموزش دیده بهداشت قابل استفاده است.

با  پلاسماجتچه مناطقی قابل درمان است؟

پلاسما جت می تواند در هر قسمت از پوست مورد استفاده قرار گیرد ، و به ویژه برای درمان پلک فوقانی (بلفاروپلاستی فوقانی غیر جراحی) مناسب است و باعث کاهش افتادگی و محکم شدن ناحیه می شود.

مناطق دیگری که می توان از آن استفاده کرد شامل کاهش خطوط ریز و چین و چروک صورت و بدن مانند خطوط سیگاری ، خطوط صورت ، ناحیه دکمه شکم ، ران ها ، شکاف و دکوراسیون می باشد.

همچنین می توان از آن برای اصلاح زخم (از جمله زخم آکنه) ، سستی پوست ، بیش از حد رنگدانه ، از بین بردن برچسب های پوستی زگیل و غیره استفاده کرد.

Continue Reading

دایود لیزر یا لیزر دایود

لیزر موهای زائد

Published

on

لیزر موهای زائد

در این مقاله

مزایای لیزر موهای زائد نحوه آماده سازی برای لیزر موهای زائد چه می توان انتظار داشت در طی لیزر موهای زائد و همچنین خطرات ناشی از لیزر موهای زائد
اگر از اصلاح ، موچین یا اپیلاسیون برای از بین بردن موهای ناخواسته راضی نیستید ، لیزر موهای زائد ممکن است گزینه ای باشد که باید در نظر بگیرید.
لیزر موهای زائد
لیزر موهای زائد یکی از متداول ترین روشهای آرایشی در ایالات متحده است. نور بسیار متمرکز در فولیکولهای مو را تاب می کند. رنگدانه در فولیکول ها نور را جذب می کنند. که موها را از بین می برد.

مزایای لیزر موهای زائد

لیزر برای از بین بردن موهای ناخواسته صورت ، پا ، چانه ، پشت ، بازو ، زیر بغل ، خط بیکینی و مناطق دیگر مفید است.

مزایای لیزر موهای زائد شامل موارد زیر است:

دقت، درستی. لیزرها می توانند موهای تیره و درشت را به طور انتخابی هدف قرار دهند در حالی که پوست اطراف خود را آسیب نبینند.

سرعت. هر پالس لیزر کسری از ثانیه طول می کشد و می تواند موهای زیادی را همزمان انجام دهد. لیزر می تواند هر ثانیه تقریباً اندازه یک چهارم را درمان کند. مناطق کوچک مانند لب فوقانی در کمتر از یک دقیقه قابل درمان هستند و مناطق بزرگ مانند پشت یا پاها ممکن است تا یک ساعت طول بکشد.

پیش بینی بیشتر بیماران بعد از متوسط ​​سه تا هفت جلسه ریزش مو دائمی دارند.

نحوه آماده سازی برای لیزر موهای زائد

لیزر چیزی بیش از موهای زائد ناخواسته است. این یک روش پزشکی است که به انجام تمرین نیاز دارد و خطرات احتمالی را به همراه دارد. قبل از انجام لیزر  ، باید اعتبار پزشک یا تکنسین انجام این عمل را به طور کامل بررسی کنید.

اگر قصد انجام لیزر  را دارید ، باید شش هفته قبل از درمان ، چیدن ، اپیلاسیون و الکترولیز را محدود کنید. این امر به این دلیل است که لیزر ریشه های مو را هدف قرار می دهد ، که به طور موقت با اپیلاسیون و یا زدن آنها از بین می رود.

همچنین باید شش هفته قبل و بعد از درمان از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. قرار گرفتن در معرض آفتاب باعث می شود که لیزر کمتر موثر باشد و عوارض بعد از درمان را بیشتر کند.

در هنگام لیزر مو چه انتظاری دارید

درست قبل از عمل ، موهای شما که تحت معالجه قرار می گیرند ، تا چند میلی متر از سطح پوست بریده می شوند. معمولاً داروی بی حسی موضعی 20 تا 30 دقیقه قبل از عمل لیزر برای کمک به لکه دار شدن پالس های لیزر استفاده می شود. تجهیزات لیزر با توجه به رنگ ، ضخامت و محل قرارگیری موهای شما و همچنین پوست شما تنظیم می شود. رنگ

Continue Reading

دسته‌بندی نشده

چیزهایی که باید بدانید قبل از تصمیم گیری برای درمان هایفو

Published

on

چیزهایی که باید بدانید قبل از تصمیم گیری برای درمان هایفو

هایفو درمانی

چیزهایی که باید بدانید قبل از تصمیم گیری برای درمان هایفوهایفو (سونوگرافی با تمرکز شدید) یکی از گزینه های درمانی بدون درد و غیر جراحی برای سفت شدن پوست محسوب می شود. به زبان ساده ، هایفو بهترین راه حل برای هرگونه مشکل پیر شدن پوست است. هنگامی که شما به 40 و 50 خود ضربه بزنید ، به دلیل ایجاد چین و چروک ، خطوط ریز و دراز کشیدن ، پوست شما ناخوشایند به نظر می رسد. برای به دست آوردن پوست جوان تر و درخشان خود ، بسیاری از افراد در نظر گرفتن درمان هایفو هستند.

به نظر می رسد شگفت آور است ، اما در ابتدا از هایفو برای درمان تومورها استفاده می شد. دیر نشده بود که دانشمندان کاربردها و فواید آن را در معالجه آرایشی و بهداشتی کشف کردند. این فرمول به طور رسمی توسط سازمان غذا و دارو تصویب شده است. اکنون هایفو به عنوان یک درمان ایمن و غیر تهاجمی شناخته شده است که به افراد بی شماری کمک کرده است تا به امروز چهره ای درخشان و جوان نگاه کنند. به طور خلاصه ، این روش لیفت صورت است که صورت را محکم و جوان سازی می کند. اگرچه دانشمندان ممکن است به تحقیقات بیشتری نیاز داشته باشند تا مشخص شود که آیا همه می توانند این روش درمانی را طی کنند ، اما به جرات می توان گفت هایفو یک فرمول امیدوارکننده است که چهره جوانی را برای شما به همراه دارد.

هایفو چگونه کار می کند؟

همانطور که از این نام پیداست ،هایفو از انرژی سونوگرافی برای گرم کردن بافتهای زیر سطح پوست استفاده می کند. به محض رسیدن سلولهای پوستی به دمای معینی ، آسیب های لازم را متحمل می شوند. در حالی که ممکن است این وحشتناک به نظر برسد ، در واقع سلول های شما را مجبور به تولید کلاژن بیشتری می کند (عنصری که به پوست شما تعریفی می دهد).

مقدار زیادی کلاژن به پوست سالمتر و سفت تر منجر می شود. هایفو یک درمان بی خطر محسوب می شود زیرا انرژی سونوگرافی تنها بافتی را که در زیر سطح پوست شما وجود دارد هدف قرار می دهد. به این ترتیب ، بیماران می توانند اطمینان داشته باشند كه هایفو هیچ گونه آسیبی به لایه های بالایی پوست آنها وارد نمی كند. هرچند ممکن است درمان مؤثر باشد ، لازم به ذکر است که ممکن است هایفوگزینه درمانی مناسبی برای همه نباشد. پزشکان معمولاً این روش را برای افراد 30 ساله و بالاتر توصیه می کنند. در حالی که ممکن است این مورد اتفاق بیفتد ، افراد سالخورده و دارای پوست خنجر کاندیدای ایده آل برای سونوگرافی نیستند. درعوض ، عمل جراحی لیفت صورت نتایج بهتری خواهد داشت.

مزایای درمان هایفو

مطالعات نشان می دهد که گزینه های دیگر برای جراحی لیفت صورت با گذشت زمان از محبوبیت عظیمی برخوردار شده اند. هایفو یکی دیگر از گزینه های درمانی غیر جراحی است که طی چند سال گذشته شاهد افزایش محبوبیت بوده است. برخی از مزایای رایج شما از درمان اولتراسوند با شدت بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

از بین بردن چین و چروک و خطوط ریز
یک فک بهتر و برجسته تر
پوست نرم و صاف
پلک ها ، گونه ها و ابروهای بلند شده
پوست محکم (مخصوصاً در مناطقی مانند گردن)
ممکن است چند هفته طول بکشد تا متوجه نتایج شوید ، اما هایفو می تواند یک راه حل عالی برای مشکلات پیری پوست باشد.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 yaniteb.